ฟิสิกส์ เรื่อง บทนำ (ส่วนที่ 1)

สวัสดีครับ  วันนี้ผมได้ up เนื้อหา เรื่อง บทนำ ในวิชาฟิสิกส์  ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนชั้น  ม.4   เนื้อหาในบทนี้จะพูดถึงความหมายของวิชาฟิสิกส์, ปริมาณในทางฟิิสิกส์, เลขนัยสำคัญ, การแปลงหน่วยในการวัด, วิธีการใช้เวอร์เนียร์, วิีธีการใช้ไมโครมิเตอร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียน ม.4  จำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ครับ

intro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>